پراید 131 SE 1395

پراید 131 SE 1395


مشاهده اطلاعات فنی

مشخصات خودرو:


کارکرد: حواله
وضعیت بدنه :بدون رنگ
نوع سوخت:بنزین
رنگ بدنه :سفید
گیربکس: دنده ای
رنگ داخل :سفید
شهر: تهران
شماره تماس:09192060378
تاریخ ثبت: 1395/12/14

نحوه تقسیط:


پیش پرداخت:10 تومان
پیش پرداخت دوم:10 تومان
تعداداقساط:10 قسط
مبلغ هر قسط:10 تومان
فاصله بین اقساط:1 ماه
زمان تحویل:1394/10/11

توضیحات:

ما بهترین نمایندگی مجاز سایپا ایران خودرو هستیم محصولات ایران خودرو اقساطی ب سایت ما سربزنید بدون هیچ هزینه اضافه بابت پلاک،کارمزد و پول پارکینگ و ارزش افروده و... ساینا 18500000پیش الباقی 4چک 6ماهه 3200000 تیبا(دوگانه و تک سوز)14700000پیش 3چک 4 هاهه 3660000درصورت انتخاب دوگانه 1600000 اضافه میشود پراید 131و 132پیش10000000 الباقی4چک6ماهه بمبلغ3660000 پراید131پیش 13000000 الباقی 3چهارماهه 3000000 پراید132پول 13000000 پیش 3چک 4ماهه 3000000 پراید۱۱۱ پیش11700000با۴ چک۶ ماهه36600000 پراید۱۱۱ پول 14000000با۳ چک۴ ماهه2660000 پراید وانت151 پیش 7700000الباقی 2چک۶ ماهه 6450000 یا 2 چک6 ماه بمبلغ تیبا1020000پیش الباقی4 چک6 ماهه4885000 تیبا 12000000 پیش الباقی 4چک۶ ماهه42750000 تیبا 2پول پیش 1200000الباقی 4چک6ماهه4885000 تببا2پول پیش16800000الباقی 3چک4ماهه3666600 نیسان دوگانه پیش11000000الباقی6چک6ماهه6050000 اسم کانال و سایت newsonliner 09192060378 مسئول کرمی 09124133605 کارشناس باقرزاده
این آگهی تاکنون 1159 بار مشاهده شده است.
موارد مشابه را هم ببینید:


پراید 131 SE 1395

21,000,000 تومان