تیبا صندوقدار 1395

تیبا صندوقدار 1395


مشاهده اطلاعات فنی

مشخصات خودرو:


کارکرد: صفر
وضعیت بدنه :بدون رنگ
نوع سوخت:بنزین
رنگ بدنه :سفید
گیربکس: دنده ای
رنگ داخل :خاکستری
شهر: تهران
شماره تماس:09305553510
تاریخ ثبت: 1396/1/19

نحوه تقسیط:


پیش پرداخت:11,700,000 تومان
پیش پرداخت دوم:100,000 تومان
تعداداقساط:4 قسط
مبلغ هر قسط:4,274,000 تومان
فاصله بین اقساط:6 ماه
زمان تحویل:1395/10/25

ویژه

توضیحات:

*************نمایندگی مجازپارس خودروسایپازامیاد****************** شمامیتوانیدبهترین خریدراداشته باشید کدرسمی فروش 897485 فروش فوری کمترازیکساعت تحویل خریدارمیشود طبق تعرفه شرکت سایپا تیباصندوق دار11/700/000 ---------------------------------- تیباهاچ بک -----12/700/000 --------------------------------- مدارک لازم شناسنامه کارت ملی دسته چک -پرینت 30گردش اخر 44234493 44234494خانم شعبانی
این آگهی تاکنون 1477 بار مشاهده شده است.
موارد مشابه را هم ببینید: