بنز E 230-وارداتی 1370

بنز E 230-وارداتی 1370


مشخصات خودرو:


کارکرد: 160,000 کیلومتر
وضعیت بدنه :چند لکه رنگ
نوع سوخت:بنزین
رنگ بدنه :بژ
گیربکس: دنده ای
رنگ داخل :مشکی
شهر: مشهد
شماره تماس:09151105004
تاریخ ثبت آگهی:1395/8/19

قیمت:60,000,000 تومان


توضیحات:

ﺷﺶ ﺩﻧﺪﻩ.ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺮﻗﻲ.ﻛﻮﻟﺮ.ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺘﻪ.ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻱ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻗﻲ.ﺁﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﻲ.ﺁﻧﺘﻦ ﺑﺮﻗﻲ.ﺑﻜﺴﻞ ﺑﻨﺪ.


آپشن های اصلی


آپشن های اصلی ندارد

آپشن های فرعی


آپشن های فرعی ندارد