پراید 131 SL 1391

پراید 131 SL 1391


مشخصات خودرو:


کارکرد: 4 کیلومتر
وضعیت بدنه :دو لکه رنگ
نوع سوخت:بنزین
رنگ بدنه :سفید
گیربکس: دنده ای
رنگ داخل :سفید
شهر:بوشهر
شماره تماس:09386651085
تاریخ ثبت آگهی:1395/8/12

نحوه تقسیط:


پیش پرداخت:10 تومان
پیش پرداخت دوم:10 تومان
تعداداقساط:10 قسط
مبلغ هر قسط:10 تومان
فاصله بین اقساط:1 ماه
زمان تحویل:1394/10/11

توضیحات:

به ماشین پراید 131 نیاز مبرم دارم قسطی پول پیش یک میلیون تومان میدم درقبال کل مبلغ سفته میدم سند ماشین تا پایان قسط نزد صاحب ماشین باشه قسط ماهیانه یکم به یکم ..یک میلیون به حساب یا حضوری پرداخت میکنم خواهش مندم نیاز مبرم دارم با تشکر


آپشن های اصلی


نا مشخص

آپشن های فرعی


نا مشخص