پراید صندوقدار 1384

پراید صندوقدار 1384


مشخصات خودرو:


کارکرد: 200,000 کیلومتر
وضعیت بدنه :کامل رنگ
نوع سوخت:بنزین
رنگ بدنه :نقره آبی
گیربکس: دنده ای
رنگ داخل :خاکستری
شهر: مشهد
شماره تماس:۰۹۳۸۵۳۵۴۱۱۵
تاریخ ثبت آگهی:1395/8/5

قیمت:8,000,000 تومان


توضیحات:

علت رنگ زیبایی تصادف نکرده و شاسیها سالمند اتاق هیچ صدایی ندارد


آپشن های اصلی


آپشن های اصلی ندارد

آپشن های فرعی


آپشن های فرعی ندارد