پراید 131 SE 1394

پراید 131 SE 1394


مشخصات خودرو:


کارکرد: 20,000 کیلومتر
وضعیت بدنه :بدون رنگ
نوع سوخت:بنزین
رنگ بدنه :سفید
گیربکس: دنده ای
رنگ داخل :خاکستری
شهر: اروميه
شماره تماس:09214429836
تاریخ ثبت آگهی:1395/8/8

نحوه تقسیط:


پیش پرداخت:10 تومان
پیش پرداخت دوم:10 تومان
تعداداقساط:10 قسط
مبلغ هر قسط:10 تومان
فاصله بین اقساط:1 ماه
زمان تحویل:1394/10/11

توضیحات:

abs. دو ایربگ فرمان هیدرولیک


آپشن های اصلی


نا مشخص

آپشن های فرعی


نا مشخص