جک s5 1395

جک s5 1395


مشخصات خودرو:


کارکرد: صفر
وضعیت بدنه :بدون رنگ
نوع سوخت:بنزین
رنگ بدنه :مشکی
گیربکس: اتوماتیک
رنگ داخل :مشکی
شهر: تهران
شماره تماس:09224845502
تاریخ ثبت آگهی:1395/8/8

قیمت:89,500,000 تومان


توضیحات:

تحویل دی ماه/ ٤٥ زمان ثبت نان /٤٤/٥ اول دی ماه/تحویل اخر دی ماه


آپشن های اصلی


آپشن های اصلی ندارد

آپشن های فرعی


آپشن های فرعی ندارد